Žáci Lidové školy umění v Semilech: Výtvarné práce

date of exhibition: 1965/04/07
institution: Muzeum a Pojizerská galerie Semily
type of exhibition: kolektivní