Československá drobná plastika

date of exhibition: 1964/07/15
institution: Frankfurt nad Mohanem / Frankfurt am Main
type of exhibition: kolektivní