Tvůrčí skupina Foto nova: Fotografie

date of exhibition: 1965/03/05 - 1965/03/28
institution: Kabinet fotografie Jaromíra Funka
type of exhibition: kolektivní