Vladimír Sychra: Nové obrazy

date of exhibition: 1942/02/12 - 1942/03/08
institution: Mánes
type of exhibition: autorská