Současná venezuelská grafika

date of exhibition: 1964
institution: Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV)
type of exhibition: kolektivní