Tvůrčí skupina 7

date of exhibition: 1964/09/18 - 1964/10
institution: Mánes
type of exhibition: kolektivní