XXI. výstava "Manesa"

date of exhibition: 1906/11/17 - 1907/01
institution: Pavilon Mánesa
type of exhibition: kolektivní