Blanka Adensamová: Skleněné sochy a kresby

Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2012   Blanka Adensamová: Skleněné sochy a kresby