Corpora S

date of exhibition: 1996/12/19 - 1997/01/19
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: kolektivní

notes:
1. patro