Souborná výstava díla Antonína Procházky

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1934   Antonín Procházka (Souborná výstava díla)