Blažena Martiníková: Keramika a porcelán

person, born
Martiníková Blažena, 21. 12. 1930