Blažena Martiníková: Keramika a porcelán

institution, city, address
Šolcův statek - Galerie Karla Samšiňáka a lapidárium, Sobotka (Jičín), Šolcova 133