Naděžda Friedlová: Viklany - vyrovnávání rovnováhy

date of exhibition: 2005/02/18 - 2005/04/15
institution: Galerie Langův dům
type of exhibition: autorská