Jan Vytiska: Tak špatný jsi, jak praví klepy, tak ďábla zveš, až k tobě vejde

date of exhibition: 2016/05/28 - 2016/07/21
institution: The Chemistry Gallery III
type of exhibition: autorská