Vladimír Sychra

date of exhibition: 1971/05 - 1971/06
institution: Galerie výtvarného umění
type of exhibition: autorská