Kouzlo křehkosti. Výběr plastik ze sbírek AJG

date of exhibition: 2016/10/16 - 2017/01/15
institution: Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie
type of exhibition: kolektivní