Krajina vnitřního napětí: Expresivní tendence v české krajinomalbě 20. století

Picture
published, title (subtitle)
1908   Promenáda v Riegrových sadech (rubová strana obrazu U nás na dvoře)