Chebská gotická plastika

date of exhibition: 2002/12/19
institution: Galerie výtvarného umění v Chebu
type of exhibition: autorská

notes:
Program večera - Koncert Smyčcového kvarteta Apollon.