Zdeněk Burian: Knižní obálky a ilustrace ve sbírkách SGVU v Chebu

person, born
Sochorová Anna, 3. 5. 1952