Grafický kabinet a komorní plastika ze sbírky Kooperativy

date of exhibition: 2016/11/11 - 2017/03/31
institution: Galerie Kooperativy
type of exhibition: kolektivní