České výtvarné umění 19. a počátku 20. století ze sbírek Středočeské galerie

date of exhibition: 1986/11/12 - 1987/03/01
institution: Galerie výtvarného umění
type of exhibition: kolektivní