Česká tradice v 19. století

date of exhibition: 1938/11/17 - 1939/01/15
institution: Mánes
type of exhibition: kolektivní