Klasická kresba vrcholné italské renesance

date of exhibition: 1952/02/27 - 1952/04/20
institution: Alšova síň Umělecké besedy
type of exhibition: kolektivní

notes:
V soupisu výstav termín: 1952/02/27 - 1952/06/30
Kat. - text a soupis prací F. Dvořák