Klasická kresba vrcholné italské renesance

date of exhibition: 1952/10 - 1952/11
institution: Moravské zemské muzeum
type of exhibition: kolektivní