Daniel Depoutot: Mechanický balet / Le Ballet mécanique

date of exhibition: 2003/12/18 - 2004/02/08
institution: České muzeum výtvarných umění
type of exhibition: autorská