Jiří Melantrich Z Aventina

date of exhibition: 1980
institution: Státní knihovna
type of exhibition: kolektivní