Tvůrčí cesta českých klasiků

date of exhibition: 1953/05
institution: Slovanský ostrov
type of exhibition: kolektivní