Češko in Slovaško slikarstvo med vojnama

institution, city, address
Narodna galerija, Lublaň (Ljubljana), Purhajeva 9