Janine Niépce: Fotografie

date of exhibition: 1963/10
institution: Uměleckoprůmyslové museum
type of exhibition: autorská