Jana Bernartová: Poměr

date of exhibition: 2016/06/09 - 2016/07/08
institution: Galerie SPZ
type of exhibition: autorská

notes:
Výstava Poměr se odvíjí od vědomí standardizace, jíž podléhají klasické formáty předurčující v mnoha případech meze dalšího užívání a tvorby. Formáty, které bereme v potaz automaticky a většinou je nereflektujeme, tematizuje Jana Bernartová samy o sobě a na základě poměrů jejich rozměrů je variuje. Motiv standardních velikostí je zhmotněn skrze další základní prvek, jímž je výstavní adjustace. A právě v tomto bodě se ukazuje, že "ideální řešení" může mít víc, než jen jednu, ze zvyklosti předepsanou podobu. (Tereza Jindrová)