Josef Achrer: Pro-jekce a ab-strakce

date of exhibition: 2016/06/08 - 2016/09/09
institution: Galerie Kvalitář
type of exhibition: autorská