Manifesto: Works by students and graduates of the Studio of Glass in Prague

date of exhibition: 2015/09/04 - 2015/11/01
institution: Schloss Pillnitz
type of exhibition: kolektivní

notes:
Výstava MANIFESTO představuje nejen výsledky studentských a absolventských prací Ateliéru skla pražské UMPRUM, ale zároveň i spolupráci s kreativní skupinou Okolo. Formou uměleckého manifestu jsou zde vymezeny bazální tvůrčí principy a ideje Ateliéru.

Přehlídka vystavených realizací se odehrává ve dvou zámeckých křídlech, přičemž v každém z nich jsou objekty prezentovány odlišným způsobem. Na jedné straně autoři výstavy provádějí intervenci studentských a absolventských prací do soudobého mobiliáře zámku, čímž dávají prostor k dialogu mezi současným a historickým uměním, řemeslem i designem. Druhá část výstavy MANIFESTO plynule navazuje na výstavní projekt uskutečněný v pražské ZIBA Gallery, kde byl v dubnu letošního roku poprvé představen Manifest Ateliéru skla. Podobně tak ve třech místnostech pilnitzkého zámku jsou instalovány jednobarevné moduly, hlásající pasáže Manifestu, které ideově podporují vystavené objekty.

MANIFESTO demonstruje jak ústřední metody a principy vedení Ateliéru skla pražské UMPRUM, tak i podobu tvorby jeho studentů. Zároveň komplexně uchopuje a rámuje celkovou podstatu, která pod vedením ak. soch. Ronyho Plesla za asistence MgA. Kláry Horáčkové, navazuje na vynikající tradice započaté prof. Kaplickým, Libenským a Kopeckým. Současná koncepce Ateliéru velmi charakteristickým způsobem pracuje s propojováním na první pohled neslučitelných horizontů sklářské tvorby, čímž nabourává mnohé stereotypy a nabízí nové interpretační rámce. Studenti ateliéru jsou vedeni k propojení řemeslného umu a osobitého výtvarného pojetí, s ohledem na tendence, které formují nynější sklářskou scénu. Povaha studentských prací je často uvolněná, mnohdy až experimentální, ale vždy neodmyslitelně spjata s precizním technickým zpracováním. Důraz je také kladen na estetiku forem, které souzní s proporcí. Tyto ústřední metody a principy se odrážejí ve vystavených objektech přehlídky MANIFESTO.