Nové obrazy a plastiky z nákupů a jiných zisků

date of exhibition: 1975/04/24 - 1975/06/15
institution: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
type of exhibition: kolektivní