České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně

date of exhibition: 1973/04 - 1973/06
institution: Dům umění
type of exhibition: kolektivní