Cesty imaginace - Meziválečná avantgarda ze sbírek Alšovy jihočeské galerie

date of exhibition: 2016/12/08 - 2017/02/12
institution: Galerie moderního umění
type of exhibition: kolektivní