Nespatříte hada

date of exhibition: 2016/01/26 - 2016/04/30
institution: Oblastní galerie Liberec (Lázně)
type of exhibition: kolektivní

notes:
-
Dětský svět – petit monde – je jednou z oblastí, jíž se moderní umění dotklo s nebývalou intenzitou. Velkou pozornost mu věnoval malíř a spisovatel Josefa Čapek, jehož tvorba pro děti zaujímá v české kultuře jedinečné místo. Inspirovala navíc i další umělce, kteří nalezli k dětskému světu tvůrčí cestu: básníky Františka Hrubína a Jana Skácela. Jejich sbírky Modré nebe (1948) a Kam odešly laně (1985) vznikly na motivy Čapkových pastelů a tužkových kreseb s dětskou tematikou, poprvé zveřejněných na zvláštní výstavě v roce 1935. Skladatel Miloslav Kabeláč zkomponoval v roce 1950 cyklus dětských sborů Modré nebe s výmluvným podtitulem Knížka dětských zpívánek podle obrázků Josefa Čapka na slova Františka Hrubína. Výstava představí tyto vzájemné vztahy prostřednictvím multimediální instalace, obsahující Čapkovy obrazy a kresby, Hrubínovy a Skácelovy básně včetně jejich mluvené podoby i Kabeláčův notový záznam skladby a její hudební provedení.
K výstavě vyjde publikace s texty Pavla Kordíka, Pavly Machalíkové, Tomáše Wintera, Dalibora Dobiáše a Stanislavy Fedrové. Přílohou knihy bude CD s nahrávkou Kabeláčovy kompozice.