Sláva Tonderová-Zátková

person, born
Tonderová Zátková Sláva, 2. 2. 1888