Sláva Tonderová-Zátková: Oleje

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1927   Sláva Tonderová-Zátková: Oleje