Sláva Tonderová-Zátková: Oleje

institution, city, address
Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha, _