Petr Menš: Napříč časem

Author's Invitation
published, title (subtitle)
2017   Petr Menš: Napříč časem/ Through Time
New Years Greeting
published, title (subtitle)
2016   PF 2017 (Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích)