Bílý stín, Výstava jednoho díla ze sbírek GVUO - Václav Boštík: Modrá (pro Jana Palacha)

Program
published, title (subtitle)
2017   Galerie výtvarného umění v Ostravě (program leden-březen)