Bronislav Hofman: Fotografie

date of exhibition: 1991/08/09 - 1991/10/05
institution: Malá výstavní síň
type of exhibition: autorská