Proměny člověka: Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892 - 1951

Graphics
published, title (subtitle)
1918   Autoportrét (Podobizna muže)