Nevšední den: Fotografie Viléma Reichmanna

date of exhibition: 1964/01
institution: Okresní vlastivědné muzeum
type of exhibition: autorská