Giovanni Battista Piranesi (1720–1778): Geniální grafik italského baroka

institution, city, address
Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc), Denisova 47
Národní galerie v Praze, Praha, _