Magisterské soubory katedry fotografie 2013

date of exhibition: 2013/10/11 - 2013/10/19
institution: Galerie Akademie múzických umění, GAMU
type of exhibition: kolektivní