Jaroslav Otčenášek: Obrazy a kresby 1959

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1960   Jaroslav Otčenášek: Obrazy a kresby 1959
Subordinate Document
published, title (subtitle)
1960   Pražské výstavy v květnu