Ladislav Sitenský: To kalné ráno

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1997   Ladislav Sitenský
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1997   Ladislav Sitenský: To kalné ráno (fotografie u příležitosti 60.výročí úmrtí TGM)