Ladislav Perůtka: Obrazy ze země přátel

institution, city, address
Divadlo pracujících (Gottwaldov-Zlín), Zlín (Zlín),
Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín), Dům umění