Tomáš Císařovský: U konce s dechem

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1997   Tomáš Císařovský: U konce s dechem
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1997   Tomáš Císařovský: U konce s dechem
Postcard
published, title (subtitle)
1997   Tomáš Císařovský: Okno , 1997 (Olej na plátně, 200 x 140, výřez)